http://msb-srbija.com
Polica za klešta 3x6 Zangen Af.2/5/6 00 19 344
"MSB ALATI" DOO Adresa: Jovana Mikića 44, Subotica, PIB: 106051262, Matični Broj: 20521899
Šifra delatnosti: 4690, Telefon: 024/528-218, Tekuči račun: 220-105150-86, PDV Broj: 463394940
Registarski Broj: 21326/2009, E-Mail: msbsrbija@gmail.com
 


Cena: 15.780,60 RSD

(Sa uračunatim PDV-om)


desc rs